Video – Secțiunea 2.10. Managentul BSE. Evidența Contabila bazată pe 1C

Secțiunea pentru formularele contabile de raportare strictă include operațiuni pentru achiziționarea, emiterea raportării, mutarea formularelor, precum și utilizarea lor automată și manuală și radierea pe cheltuiala întreprinderii.

Lista lecțiilor (2)

Operațiunile pentru primirea unor formulare contabile stricte sunt aceleași operațiuni pentru achiziționarea de active materiale.

Programul oferă, de asemenea, funcții suplimentare pentru formularele de contabilitate:
– Utilizatorul poate forma grupuri de forme de contabilitate stricta, determinând independent numărul de caractere din serie și numărul;
– Programul monitorizează seria și numerele introduse de utilizator. Dacă utilizatorul a comis o eroare mecanică în timp ce a intrat,se va emite un avertisment de eroare;
– Utilizatorul poate crea în mod independent atitea grupuri de forme contabile cite sint necesare, în funcție de modificările legislației sau ale politicii companiei;

Utilizarea automată a formularelor contabile stricte este prevăzută în documente:
– „Factură de vânzare”;
– „Mutarea bunurilor și materialelor”;
– „Foaie de parcurs”;
– „Relocarea OMSD”;
– „Implementarea Activelor pe Termen Lung”.

Utilizarea este înregistrată pe măsură ce se efectuează tranzacții și este supusă doar gestiunii administrative.

Pe baza informațiilor despre formularele utilizate, programul are capacitatea de a anula automat și conform datelor contabile (de exemplu, o dată pe săptămână, o dată pe lună, o dată pe trimestru – în funcție de nevoile companiei). În același timp, programul prevede, de asemenea, eliminarea manuală a formularelor contabile stricte pentru cheltuieli.

Mișcarea formelor se efectuează în următoarele direcții:
– Emiterea către persoana responsabilă;
– Întoarcerea din sub-raport la depozit (de exemplu, în cazul concedierii unui angajat);
– Mutarea în depozit;
– Transferul la sub-raportare (adică transferul de la o persoană responsabilă la alta, de exemplu, în cazul unui angajat care pleacă în vacanță);

Blocare documente:
– Primirea BSE
– Emiterea BSE pentru depunere
– Mutarea BSE în subreport
– Returul BSE la depozit