Video – Secțiunea 4.8. Raportare utilă. Evidența Comerțului bazată pe 1C

Rapoartele sunt destinate pentru prelucrarea informației acumulate și obținerea datelor într-o formă comodă pentru vizualizare și analiză.
Configuratorul permite formarea unui set de rapoarte diferite, suficiente pentru satisfacerea necesității utilizatorului sistemului în informații veridice și detaliate.
Raportul poate conține una sau mai multe forme, cu ajutorul cărora, la necesitate se poate de organizat introducerea pramentrilor diferiți, care influențează mersul algoritmului.

Lista lecțiilor (1)

Rapoarte

 • Rapoarte standarte
 • Mecanismul de discifrare a datelor din rapoarte
 • Sumarea automată a datelor din rapoarte
 • Tipurile de rapoarte standart
  • Bilanțul cifrei de afaceri
  • Bilanțul contului
  • Cifra de afaceri a contului
  • Analiza contului
  • Fișa contului
  • Analiza subcontului
  • Cifra de afaceri între subconto
  • Fișa subconto
  • Raport privind tranzacțiile
  • Cartea de bază
  • Raport șah
 • Rapoarte privind TVA
 • Rapoarte reglementate
 • Sarcinile contabilului
 • Rapoarte pentru conducere
 • Rapoarte de vînzări
 • Rapoarte privind resursele fiananciare
 • Rapoarte privind cumpărătorii
 • Rapoarte privind furnizorii
 • Indicatori generali
 • Rapoarte privind mărfurile cu evidența după serii

Setarea formularelor de tipărit, a rapoartelor și prelucrărilor

 • Gestionarea machetelor formularelor de tipărit
 • Variantele de rapoarte
 • Rapoarte și prelucrări suplimentare
 • Expedierea rapoartelor
 • Șabloane de etichete, prețuri și cecuri MCC