Contabilizare 4.0

1C Contabilitate și ERP-sistem bazat pe 1С Întreprindere 8

Program pentru automatizarea complexă al activității întreprinderii în baza platformei 1C: Întreprindere 8.

Funcțional – totul este inclus: evidența contabilă, evidența financiară, operativă și evidența managerială.

Bază unică informațională 1C pentru toate modulele ERP sistemului.

Evidență în conformitate cu legislația din Republica Moldova.

Secțiunile sistemului ERP

Evidența contabilă

Automatizarea contabilității și contabilității fiscale. Formarea raportării reglementate.

Evidența managerială

Contabilitate și analiză a veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor de performanță pentru luarea deciziilor de management.

Managementul salariilor și resurselor umane

Automatizarea evidenței personalului și a salarizării în întreprindere.

Gestionarea vînzărilor

Contabilitate operațională, analize și rapoarte privind vânzările la întreprinderile cu amănuntul și angro.

Comerțul cu amănuntul

Automatizarea proceselor de întreprindere cu amănuntul, inclusiv a celor cu o rețea de distribuție.

Controlul inventarului

Contabilitate și documentare a mișcărilor, inventarierea și radierea activelor materiale.

Evidența producției

Contabilitatea proceselor de producție de la transferul de materiale la producție până la eliberarea produselor finite.

Comerț pe internet

Lucrarea vitrinei unui magazin online și a unui depozit – o soluție specializată de 1C.

Soluții Industriale

Organizații non-profit

Automatizarea proceselor de afaceri în Organizație neguvernamentală (NGO-uri). Menținerea unei contabilități separate în contextul tipurilor de activități și surselor de finanțare.

Cultivarea plantelor

Evidența într-o întreprindere agricolă de la plantarea culturilor, aplicarea îngrășămintelor, plantarea livezilor pînă la recoltarea și vânzarea produselor finite.

Creșterea animalelor

O soluție care vă permite să mențineți contabilitatea operațională, contabilă, de la achiziționarea animalelor până la lansarea produselor finite.

Apa-Canal

Evidența relațiilor cu abonații serviciilor de alimentare cu apă și canalizare. Integrarea cu contabilitatea și procesele de gestiune a întreprinderii.

Constructie

Evidența într-o companie de construcții. Evidența stocurilor, controlul soldurilor materialelor de construcție. Raportarea.