Video – Secțiunea 2.11. Managentul cheltuielor anticipate. Evidenta Contabila bazată pe 1C

Cheltuielile amânate (BPO) sunt cheltuieli pe care le-am luat în considerare în perioada curentă, dar intenționăm să primim venituri în acest sens în viitor.

Alocarea cheltuielilor amânate. Procedura de eliminare a cheltuielilor amânate. Ajustarea cheltuielilor amânate.

Lista lecțiilor (2)

Modulul „Altele”
– Clasificatori încorporați ai băncilor din Republica Moldova,valute , unități de măsură, țări, poziții etc.
– Implementarea capacității de a ține evidențe în paralel în două valute: orice străină și națională (de regulă, acest lucru este relevant pentru investitorii străini);
– Interfețe convenabile au fost dezvoltate pentru dvs.: pentru contabilul șef, pentru casier, pentru contabilul de salarizare și altele, precum și pentru interfața Taxi.
– Software-ul are o capacitate încorporată de a restabili automat costul bunurilor și materialelor, dacă documentele de chitanțe / cheltuieli sunt postate neconcordant;
– A fost elaborat un document multifuncțional „Închiderea lunii”, care: va calcula diferența de curs valutar, avansurile emise de furnizori și avansurile primite de la cumpărători, alocând în același timp TVA, calculând amortizarea și valoarea cheltuielilor amânate care trebuie atribuite cheltuielilor curente și închiderea conturilor clasele a VI-a și a VII-a vor forma profitul perioadei curente și îl vor referi la profitul din anii precedenți.
– Un set complet și detaliat de rapoarte de management pentru cea mai fiabilă imagine a stării de lucruri a companiei dumneavoastră;
– Lista rapoartelor reglementate de legislația actuală: rapoarte privind impozitul pe venit și TVA cu încărcare electronică *, rapoarte destinate BNS, rapoarte pentru depunerea la fondurile de asigurări sociale și de sănătate cu încărcare electronică *, precum și rapoarte contabile, extrase, inventariere etc.