Video – Secțiunea 3.1. Dispoziții generale privind introducerea soldurilor în producere. Evidența Producției bazată pe 1C

Evidența producției în modulul “Evidența Producției” in programul 1C “Contabilizare 4.0” întotdeauna incepe cu introducerea soldurilor producerii nefinisate.

Soldurile producerii nefinisate – reprezintă o combinație de cheltuieli materiale și nemateriale, care ulterior vor fi incluse în prețul inițial al semifabrecatelor și al producției finite.

Lista lecțiilor (1)

Soldurile producerii nefinisate – reprezintă o combinație de cheltuieli materiale și nemateriale, care ulterior vor fi incluse în prețul inițial al semifabrecatelor și al producției finite.

Funcțional modulul “Evidența producerii”, reprezintă o variantă analogică al softului “1C Intreprindere de producere”.

Studiind acest video, veți putea răspunde la majoritatea întrebărilor, inclusiv:

  • Introducerea soldurilor inițiale în Evidența producerii în baza de 1C pentru Moldova
  • Producere nefinisată în ERP în baza de 1C
  • Întroducerea soldurilor în configurația Сontabilizare în baza de 1C