Video – Secțiunea 2.7. Managementul activelor pe termen lung. Evidenta Contabila bazată pe 1C

Contabilitate conform SNC 2015 “Imobilizări necorporale şi corporale”.

Imobilizări. Imobilizări corporale. Imobilizări necorporale. Mijloace fixe. Imobilizări corporale în curs de execuţie. Imobilizări necorporale în curs de execuţie. Imobilizări amortizabile. Imobilizări neamortizabile.

Lista lecțiilor (8)

Imobilizări – active deţinute pentru a fi utilizate pe o perioadă mai mare de un an în activitatea entităţii sau pentru a fi transmise în folosinţă terţilor.