Video – Secțiunea 3.4. Partajarea cheltuielilor. Evidența Producției bazată pe 1C

Modulul vă permite să reflectați cheltuielilor materiale, de muncă și financiare.

Estimarea cheltuielilor în termeni financiari oferă o reflectare proporțională a consumului de diverse resurse pe diverse genuri de activiatate.

Lista lecțiilor (5)

Caracteristici cheie:

 • evidența contabilă și distribuirea cheltuielilor de nomenclatură;
 • înregistrarea și distribuirea cheltuielilor pe articole;
 • casarea cheltuielilor pentru producere fără comenzi pentru fabricare;
 • formarea activelor și pasivelor;
 • calcularea costului de producție;
 • evidența altor cheltuieli și venituri;
 • distribuirea cheltuielilor pe rezultatele financiare.

Programul vă permite să partajați și să repartajați cheltuielile, care formează:

 • costul de producere – cheltuielile sunt incluse în costul produselor fabricate (lucrărilor efectuate);
 • costul activelor circulante – formarea costului integral al achiziționării și al întreținerii resurselor materiale;
 • costul activelor imobilizate – formarea costului imobilizărilor viitoare și al imobilizărilor necorporale, formarea costurilor pentru construcții capitale, cercetăre și dezvoltăre.
 • rezultatul financiar – obiectele de evidență sunt domenii de activitate, organizațiile (inclusiv în scopul generării de profituri și pierderi ale organizațiilor), centre de responsabilitate sub formă de subdiviziuni.